Obec Kadov - oficiální stránky a informační server obce
Novinky
07.03.2015:

                                          

NOVÉ STRÁNKY OBCE KADOV

 http://www.obeckadov.cz

                                          


11.01.2012: Územní plán obce Kadov
25.11.2011: Fotoalbum ze SETKÁNÍ RODÁKŮ
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Anketa
Navštívil(a) jste Obec Kadov?

Ano (8253 hl.)
 
Ne (4103 hl.)
 
Žiji zde (3930 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 16286
Partneři stránek
Obec Kadov je členem mikroregionu Novoměstsko Internetový magazín Žďárské vrchy je partnerem těchto stránek

Základní informace:
Poloha: Obec je součástí kraje Vysočina
Leží na území CHKO Žďárské vrchy
9 km severně od Nového Města na Moravě a 5km jižně od Sněžného
Nadmořská výška: 670 m
Rozloha: katastr obce činí 538 ha
Počet obyvatel: 120

Obecní úřad

Obecně závazná vyhláška obce Kadov 2/2009OBEC Kadov Obecně závazná vyhláška obce Kadovč. 2/2009 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nebytném k zajištění veřejného pořádku  

Zastupitelstvo obce Kadov se na svém zasedání dne 24.7.2009 usnesením č.38/2009 usneslo vydat na základě ust. § 10 písm. b), § 84 ods. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 Čl. 1 Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků 

(1)   Veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky, včetně tanečních zábav a diskoték, lze provozovat pouze v době od 10.00 do 3.00 hodin.

 Čl.2Oznamovací povinnost 

Pořadatel podniku uvedeného v odst. 1 je povinen oznámit nejméně 3 dny před jeho konáním Obecnímu úřadu Kadov:

 

a)      jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu bydliště, je-li odlišná od místa trvalého pobytu pořadatele; je-li pořadatelem právnická osoba, název či obchodní firmu, sídlo a označení osoby, která za tuto právnickou osobu jedná,

b)      označení druhu podniku (opakujících se podniků), dobu a místo konání včetně údaje o jeho počátku a ukončení,

c)      předpokládaný počet účastníků tohoto podniku,

d)      počet osob zajišťujících pořadatelskou službu a způsob jejich označení,

e)      údaje o osobě pověřené pořadatelem podniku k osobní spolupráci s orgány veřejné moci, pokud pořadatel podniku tuto osobu určí,

f)        údaje o osobách, které poskytly k užívání pozemek nebo stavbu, kde se má podnik konat,

g)      lhůtu, ve které zajistí úklid místa podniku, a způsob tohoto úklidu, jde-li o místa, která nejsou určena a zřízena pro pořádání uvedených podniků,

h)      způsob zajištění obecných povinností při nakládání s odpady vzniklými při pořádání akce¹’

i)        způsob zajištění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy v oblasti požární ochrany ²’

  Čl. 3Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

  
 
  

¹’ - § 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

²’ – zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; obecně závazná vyhláška obce vydaná na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 2. zákona o požární ochraně; nařízení kraje vydané na základě § 27 odst. 2 písm. b) bod 5. zákona o požární ochraně.

 


[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
| Autor: redakce | Vydáno dne 05. 08. 2009 | 4003 přečtení | Počet komentářů: 34 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Fotogalerie
Z historie obce
Počátky obce Kadov úzce souvisejí se založením tamních železáren v pol. 17. století. Avšak již v odhadu novoměstského panství z r. 1587 bylo u obce Fryšava uvedeno, že v místě "Na Kadowie" má 6 fryšavských osadníků louky a obec pastvisko. Další informace
Služby v obci
V obci jsou dostupné tyto služby:
Pohostinství
Ubytování v soukromí
Prodejna potravin
Výletiště
Autobusové spojení s Novým Městem na Moravě, Žďárem nad Sázavou, Sněžným a Svratkou
další informace
Obecní úřad
Kadov 51
592 03 Sněžné
Tel.:566 664 487
(pouze v úředních hodinách)
Úřední hodiny:
středa 16.00 - 18.00
další informace
Územní plán obce

© Obec Kadov, web pohání phpRS.