Rok 2010

Autor: redakce <admin(at)server.cz>, Téma: Obecní úřad, Vydáno dne: 25. 03. 2011Rok bilancování 4-leté práce zastupitelů a rok naplněný volbami. I tak by se tento rok dal charakterizovat.

První větší investice v tomto roce byla zaměřena na opravu sociálního zařízení v budově obecního úřadu. Podařilo se zajistit 60% finančních prostředků z dotace POVV. Další akcí investičního charakteru bylo zahájení síťování 14 RD dne 10.8.2010 v lokalitě u okálů. Zde stojí určitě za zmínku fakt, že se podařilo získat dotaci ve výši 700.000,- Kč. Zasíťováno by mělo být do poloviny roku 2011.

A co dalšího se chystá?

20.8. 2010 svolána veřejná schůze, na které občané vyslovili jednoznačnou podporu pro zahájení příprav vedoucích k realizaci kanalizace a ČOV v obci. Přípravné práce již běží.

Rok 2010 navázal na rok minulý i po stránce kulturních aktivit. Namátkově vyberme pár akcí

Ø      13.2. masopustní průvod zakončen příjemný posezením v budově bývalé školy

Ø      26.6. pohádkový les pro děti zpestřen divadelním vystoupením loutkoherců a ukázkou profesionálních hasičů ze Žďáru nad Sázavou

Ø      již tradiční turnaj v malé kopané

Ø      14.8. druhý ročník jarmarku řemesel s celodenním kulturním programem

Ø      první adventní neděli rozsvícení vánočního stromu na návsi

 

Na přelomu roku byla zahájena celková oprava prostor bývalých tříd v budově školy spočívající v opravě podlah a propojení obou místností. Tímto počinem obec získá sál o velikosti 150m2 a to už nabízí možnost využití, která obci dosud chyběla.

Závěrem mi dovolte popřát nově zvoleným zastupitelům šťastnou ruku při jejich rozhodování a občanům i návštěvníkům klidný a spokojený život v naší malé obci.