Rok 2009 v souhrnu

Autor: redakce <admin(at)server.cz>, Téma: Archív článků, Vydáno dne: 16. 02. 2010

Tento rok lze bez nadsázky hodnotit jako rok ve znamení zdařilých kulturních a společenských akcí.

Posuďte sami.Již v lednu zastupitelé rozhodli použít prostředků z dotačního program POV na realizaci opravy výletiště.

Prvním kulturně sportovním počinem byl fotbalový turnaj v malé kopané konaný 25.7. Celý den pršelo, nadšení a chuť do hry to však neubralo.

Největší kulturně společenskou akcí byl však jarmark řemesel pořádaný 15.8. Na tuto akci bychom rádi navázali i v roce 2010 a to 14.8.

Prázdninový kulturní program byl pak zakončen 25.8. odehráním divadelního představení "Jezevec na borovici" divadelníky z Brna - Líšně. O tento kulturní zážitek jsme byli obohaceni díky manželům Hradilovým.

Nebylo však opomenuto ani na děti. 3.10. proběhla akce "Pohádkový les, aneb z pohádky do pohádky" - bylo tu více než 20 pohádkových postav.

Kulturní sezónu se podařilo důstojně zakončit akcí "Přivítejme vánoční čas" konanou 28.11. v budově bývalé školy a rozsvícení vánočního stromu na první adventní neděli 29.11. 2009.

 

A co dalšího stojí za zmínku?

25.6. se obcí přehnala velká voda. Tato událost naštěstí nezpůsobila velké škody, ale všechny občany řádně vylekala.

Celý rok byl ve znamení příprav dokumentace potřebné k zasíťování 14 RD v naší obci. Na konci roku tak byly předny veškeré podklady potřené k zahájení územního a pak dále stavebního řízení. Nezbývá než si přát, aby byl tento počin zdárně dokončen.

Dále stojí za zmínku oprava povrchu silnice ke sloupku. Lze říci, že tato oprava se uskutečnila zásluhou jednání zastupitelů obce s krajskými úředníky a správou a údržbou silnic.

 

Nezbývá než popřát obci Kadov do nového roku úspěchy, spoustu návštěvníků na kulturních akcích a žádné přírodní pohromy.