Rok 2008 v souhrnu

Autor: redakce <admin(at)server.cz>, Téma: Obecní úřad, Vydáno dne: 23. 12. 2008

V tomto roce zastupitelé oslovili projektanta s vytvořením zasíťování získaných pozemků v místní části „u okálů“. V rámci programu POV /Program obnovy venkova/ byla dokončena výměna oken v budově školy. Neplánovaný finanční náklad musela obec učinit po havárii podlahy v budově bývalé školy, kdy došlo k proboření stropu nad schodištěm. I v letošním roce došlo k opravě další místní komunikace a to u domu č.38 a č.4.

Obec se rozhodla prezentovat v připravované knize leteckých fotografií obcí žďárského okresu „Na křídlech za poznáním obcí Žďárska“. Tato kniha byla dokončena v prosinci roku 2008.

Místní fotbalisté po roční odmlce uspořádali velmi zdařilý turnaj v malé kopané, kterého se zúčastnilo 7 týmů z blízkého okolí. Za tuto zdařilou akci patří poděkování všem, jenž se na tomto podíleli.

Dále se můžeme zmínit, že i v naší obci je prostor pro kulturní vyžití. V místnosti bývalé třídy byl odehrán divadelní kus vysoké kvality, avšak divácky velmi slabě osazen. Doufám, že tato divácká neúčast neodradí divadelníky a že nám další kulturní zážitek umožní již v brzké době. Koncem roku se obci podařilo odkoupit fotbalové hřiště proti škole, které bylo ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR.