Dění v obci v roce 2007

Autor: redakce <admin(at)server.cz>, Téma: Archív článků, Vydáno dne: 23. 12. 2008

Dění v obci v roce 2007

 

Dovolte mi, abych všechny přátele naší obce stručně informoval o aktivitách uskutečněných v tomto období.Zastupitelé v roce 2007 rozhodli zakoupit samojízdnou sekačku na údržbu travních ploch v naší obci. Tento nákup se ukázal jako velice zdařilý, neboť vzhled obce působil celý rok velmi upraveným dojmem.

K celkovému vzhledu obce přispěla i provedená oprava silničních povrchů na dvou obecních komunikacích. Z iniciativy občana naší obce došlo ke zbudování odpočívadla na dolní návsi. Odpočívadlo je hlavně přes letní sezonu využíváno nejenom dětmi, ale i návštěvníky procházejícími obcí.

Lze s určitostí říci, že dalším významným počinem bylo rozhodnutí zastupitelů zažádat stát o výdej pozemků v místní části „u okálů“. Tyto pozemky jsou v dodatku č.1 Územního plánu obce určeny k zástavbě a začátkem roku 2008 budou obci bezplatně převedeny. Títmo bude mít obec možnost nabídnout místo k bydlení místním i dalším zájemcům o výstavbu v naší obci.

Jediným fungujícím sdružením v naší obci je Sbor dobrovolných hasičů, který každý rok reprezentuje naši obec při soutěži požárních družstev konaných v jarních měsících.

Období adventu si občané obce připomněli nasvíceným vánočním stromem umístěným na horní návsi u pomníku T.G. Masaryka.