Oslavy 110. výročí trvání SDH obce Kadov

Autor: redakce <admin(at)server.cz>, Téma: Archív článků, Vydáno dne: 24. 08. 2005

V sobotu 16. 7. proběhly oslavy 110. výročí trvání SDH obce Kadova. Oslavy začaly v 15 hod. před hostincem u Janečků. Hostům i domácím hrála dechová kapela Slavkověnka, jak se patří. Před nastoupeným sborem kadovských hasičů v čele starosty p. J. Lausche pochodovali členové sborů ze sousedních obcí Sněžné, Kuklík, Věcov, Odranec, Křídla, Jimramov a Fryšava.

 Nechyběla ani zásahová jednotka z Nového Města na Moravě. Bylo ctí obce i hasičů přivítat čelné představitele hasičského hnutí: ředitele Záchranné služby plk. Ing. J. Rybu, bývalého předsedu Federálního výboru Požární ochrany ČSFR mjr. dr. M. Řepiského, členy Okresního výboru SDH Moravy a Slezska p. L. Fajmona a velitele sněženského okrsku V. Buriana a nakonec člena z novoměstského okrsku p. J. Kotinského. Obcí projela dvě hasičská auta z Kuklíku a Nového Města na Moravě a po skončení vítání sborů historická stříkačka z obce Krátká tažená dvěma koni. Po přivítání sborů byly vyznamenáni zasloužilí členové SDH Kadov. Starosta přednesl dlouhý projev o minulosti i přítomnosti kadovského sboru a z rukou bývalého předsedy FV PO ČSFR PhDr. Řepiského obdržel čestný diplom věnovaný kadovskému sboru. Po skončení ceremoniálu se vydal průvod hasičů za doprovodu Slavkověnky k výletišti, kde mohli domácí i hosté vidět v akci historickou stříkačku z obce Krátká. Potom již následovala volná zábava. K občerstvení se podávaly srnčí guláš, uzené, klobásy a párky. Ve 20 hod. převzalo žezlo DUO Sýkorky, které hrálo dechovku i modernu. Výletiště bylo k večeru zaplněno do posledního místečka a patrně by to tak zůstalo, kdyby dvakrát zábavu nepřerušil prudký déšť, naštěstí hen krátkodobý. Akce skončila po 3. hod. ráno.