Obecní rozpočet 2003

Autor: redakce <admin(at)server.cz>, Téma: Archív článků, Vydáno dne: 19. 03. 2003

Dne 28.2. schválilo zastupitelstvo obce Kadov obecní rozpočet na rok 2003. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný a jeho podoba je k nahlédnutí v detailu článku.

Rozpočet obce Kadov pro rok 2003

Příjmy

Daň z příjmu fyz.osob ze závislé čin.
131 000,-
Daň z příjmu fyz.osob ze sam výděleč. čin.
24 000,-
Daň z příjmů právn. osob
137 000,-
Daň z příjmů právn. osob za obce
7 000,-
Daň z přidané hodnoty
197 000,-
Daň z nemovitostí
64 000,-
Poplatky ze psů
1 700,-
Poplatky z ubytovací kapacity
2 500,-
Neinvest. dotace ze stát. rozpočtu obcím
1 500,-
Pěstební činnost - těžba v lese
400 000,-
Sběr druhotných surovin (žel. šrot, apod.)
  5 000,-
Pitná voda
37 000,-
Nájemné bytu ve škole
10 800,-
Pronájem garáže
500,-
Poplatky za svoz komunálního odpadu
34 000,-
Civilní obrana
350,-
Příjmy z úroků
30000,-
Příjmy celkem
1 083 350,-
Pěstební činnost - údržba a těžba lesa
80 000,-
Sběr druhotných surovin
500,-
Údržba silnic - prohrnování a asfaltování
180 000,-
Dopravní obslužnost - příspěvěk na autobusové linky
14 000,-
Pitná voda - el. energie, služby, údržba, opravy a výměna vodoměrů
88 000,-
Úprava vodního toku - hráz na Fryšávce pro pož. ochranu
20 000,-
Příspěvěk škole na žáky
80 000,-
Činnost místní knihovny
2 000,-
Dary občanům k výročím
1 500,-
Volný čas dětí a mládeže
2 000,-
Veřejné osvětlení - el. energie, údržba a el. přípojka k výletišti
45 000,-
Nákup projektu územního plánu
70 000,-
Komunální služby - pojištění, materiál k provozu OÚ
11 200,-
Svoz nebezpečných odpadů
12 000,-
Svoz komunálního odpadu
34 000,-
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
12 000,-
Sociální pomoc
1 000,-
Civilní ochrana
350,-
Požární ochrana
1 300,-
Činnost zastupitelstva 
odměny
54 000,-
školení a cestovné
12 000,-
Činnost místní správy 
platy zaměstnanců
34 400,-
zákonná pojištění, daně
11 000,-
sbírky zákonů, tiskoviny
  10 000,-
úroky
4 000,-
služby pošt a Telecomu
16 500,-
služby peněžních ústavů (bankovní poplatky)
10 000,-
PVT - zpracování účetnictví pro obec
20 000,-
pohoštění
500,-
příspěvky, náhrady (Mikroregion N.M.)
2 000,-
provozování lyžařských tratí
10 000,-
internet. doména - www stránky obce Kadov
4 000,-
Drobný hmotný neinvest. majetek - varná konvice a hrnky
1 000,-
Opravy a udržování - oprava oken, elektroinstalace a  
drobné rekonstrukce ve škole, případně opravy výletiště
159 000,-
plánovaná rekonstrukce sklepa ve škole
80 000,-
Výdaje celkem
1 083 250,-